typy topných systémů

pro olej

Pokud chcete rychle a jednoduše modernizovat své staré olejové vytápění, je olejová kondenzační technika Viessmann prvotřídní kvalita.

Olej si i nadále ponechává svůj význam jako nositel energie pro topení. Olejová kondenzační technika se doporučuje především pro rychlou a jednoduchou modernizaci stávajícího olejového vytápění. Protože dalším použitím komponentů Vašeho starého zařízení se výrazně snižují pořizovací a instalační náklady.

Olejová kondenzační technika se nabízí stále tehdy, pokud není k dispozici zásobování plynem. Olejový kondenzační kotel Vitolaplus 300 představuje spolehlivou efektní olejovou kondenzační techniku do 29,2 kW.

pro plyn

Pokud hledáte kompaktní a zároveň výkonný topný systém, je plynová kondenzační technika Viessmann s normovaným stupněm využití do 109% ideálním řešením.

S inovačními nástěnnými plynovými kondenzačními kotli Vitodens od firmy Viessmann můžete obzvlášť šetrně a ekologicky využívat prvotřídní tepelný komfort, který poskytuje zemní plyn.

Ideálně se hodí pro instalaci blízko obytné místnosti a navíc přesvědčí malými investičními a montážními náklady.

Zaberou velmi málo místa, protože mají kompaktní rozměry a odpadá starost se skladováním paliva. Plynové nástěnné kondenzační kotle Vitodens od firmy Viessmann Vám nabízí velký komfort tepla a pitné vody v rozsahu výkonu od 3,8 do 105 kW.

pro plyn

Pokud svůj topný systém doplníte o solární zařízení Viessmann, ušetříte až 35% celkových nákladů a jen při ohřevu pitné vody do 60% roční potřeby energie.

Sluneční energie je pro lidi, kteří staví a modernizují, stejně zajímavá. Protože slunce dodává energii po celý rok zdarma až do domu. V létě může solární zařízení převzít celou přípravu TUV – a v přechodných měsících k tomu ještě podporuje topení.

Tím se chrání omezené fosilní zdroje. To pomáhá nejen životnímu prostředí, ale zároveň citelně snižuje Vaše náklady na topení. Viessmann Vám v rámci svého programu Vitosol nabízí výkonné tepelné sluneční kolektory – konstruované ve tvaru plochých nebo trubicových kolektorů.

pro dřevo

Pokud hledáte alternativu k fosilním palivům, měli byste se rozhodnout pro kotel na dřevní peletky od firmy Viessmann.

Dřevo hoří jako dorůstající surovina prakticky bez vzniku CO2. A při stoupajících cenách za energii je právě zajímavou alternativou k oleji a plynu. Svou pohodlnou obsluhou představuje kotel na dřevní peletky Vitolig 300 novodobé spalování dřeva. Díky dobrým možnostem pro skladování a také dopravu máte v případě dřeva velkou nezávislost při kupování paliva.

Viessmann Vám se svým kotlem Vitolig 300 nabízí plně automatický kotel na dřevní peletky ve špičkové kvalitě. V rozsahu tepelného výkonu od 2,9 do 25,9 kW a účinností spalování do 95%.

pro teplo z přírody

Pokud nechcete být závislí na oleji a plynu, můžete díky tepelnému čerpadlu využívat tepla z přírody.

S tepelným čerpadlem Viessmann využijete neplacený potenciál tepla z přírody ve Vašem nejbližším okolí – buď ze země nebo ze vzduchu. Viessmann Vám nabízí široký program tepelných čerpadel pro každé použití, pro novostavby a modernizaci, pro instalaci uvnitř i venku.

Tepelná čerpadla Vitocal jsou i v našich klimatických podmínkách plnohodnotné a komfortní topné systémy s rozsahem výkonu od 4,8 do 106,8 kW podle druhu tepelného čerpadla.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Nevíte si rady, jaký systém by byl pro Vás ten pravý? Využijte tohoto tlačítka pro kontakt specialisty.

Gass-eko s.r.o.
Ostravská 16a, 748 01 Hlučín
IČ: 26819970, DIČ: CZ26819970
e-mail: gasseko@gasseko.cz