TopnÉ systÉmy pro olej

Pokud chcete rychle a jednoduše modernizovat své staré olejové vytápění, je olejová kondenzační technika Viessmann prvotřídní kvalita.

Olej si i nadále ponechává svůj význam jako nositel energie pro topení. Olejová kondenzační technika se doporučuje především pro rychlou a jednoduchou modernizaci stávajícího olejového vytápění. Protože dalším použitím komponentů Vašeho starého zařízení se výrazně snižují pořizovací a instalační náklady.

Olejová kondenzační technika se nabízí stále tehdy, pokud není k dispozici zásobování plynem. Olejový kondenzační kotel Vitolaplus 300 představuje spolehlivou efektní olejovou kondenzační techniku do 29,2 kW.