olejovÉ kondenzaČnÍ Kotle

Vitoladens 300-T

Vitoladens 300-T

Jmenovitý topný výkon: 20,2 až 53,7 kW. Lze použít všechny topné oleje EL, které jsou běžně v prodeji.

Vitoladens 300-W

Vitoladens 300-W

Nástěnný kondenzační olejový kotel s dvoustupňovým kompaktním modrým hořákem a topnou plochou Inox-Radial. Jmenovitý topný výkon: 12,9 až 23,5 kW

PlynovÉ Kotle

Vitopend 100-W

Vitopend 100-W

Nástěnný plynový kombinovaný kotel s modulovaným atmosférickým hořákem, jmenovitý tepelný výkon 10,5 až 24 kW
Vitopend 222-W

Vitopend 222-W

Nástěnný plynový kotel, plně automatizovaný, jmenovitý tepelný výkon: 10,5 až 24 (30) kW
Vitogas 200-F

Vitogas 200-F

Nízkoteplotní plynový kotel s atmosférickým předsměšovacím hořákem,
Jmenovitý tepelný výkon: 11 až 60 kW
Vitogas 200-F

Vitogas 200-F

Nízkoteplotní plynový kotel s atmosférickým předsměšovacím hořákem,
Jmenovitý tepelný výkon: 72 až 144 (432) kW

Kotle na pevnÁ paliva

Vitoligno 100-S

Vitoligno 100-S

Kotel na kusové dřevo
25 až 40 kW
Vitoligno 300-P

Vitoligno 300-P

Kotel na dřevní peletky
4 až 24 kW